กิจกรรมเพื่อสังคม


  • บันทึกความดี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดภูเขาทอง วันนี้ วันที่๖ เมษายน๒๕๕๕ วัดพระศิวะเจ้า (สมาคมตันตระ) ได้รวบรวมเงินบริจาคจากศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัธทา ร่วมกันสร้างกุศล ไถ่ชีวิต แม่...

  • รายนามการบริจาค รายนามการบริจาคและช่วยเหลือสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโคเพศเมียจำนวน ๓ ตัวหมายเลข ๕๕-๕๗...
Visitors: 57,810