ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธี

ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรม

 

ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ก่อตั้งวัดพระศิวะเจ้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มี ความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ

สงสัย อยากรู้ ในศาสตร์หรือวิธีการต่างๆ

เพื่อที่จะสามารถแก้ไข ปรับพื้นฐานพื้นดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น

หรือให้ได้รับความสุขความสบายในกายและใจ

สามารถเข้ามานั่งคุย เพื่อขอคำปรึกษาจากเทวราจารย์ผู้สามารถให้คำปรึกษาได้นั้น

 

ทางวัดพระศิวะเจ้า จึงไม่มีนโยบายในการหารายได้หรือแสวงหากำไรในลักษณะเทวพาณิชย์

เพื่อวัดหรือกลุ่มบุคคลใดทั้งสิ้น 

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินกิจกรรมและกิจการของวัดพระศิวะเจ้า

ได้รับการบริจาคสนับสนุนจากสมาชิกสามัญ

ผู้มีหน้าที่การงานและฐานะมั่นคงจากการบูชาองค์เทพ

โดยมีความเชื่อร่วมกันว่า

" การได้เป็นที่รักที่เมตตาจากการบูชาองค์เทพจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้น "

 

การเข้าพบเทวราจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำชี้แนะต่างๆทุกครั้ง ( เข้าพบกี่ครั้งก็ได้ตลอดชีวิต )

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบริจาค 

 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในปรัมโดยเทวราจารย์นั้น

เป็นเพียงเพื่อไม่ให้เป็นการติดค้างกันระหว่างผู้ขอประกอบพิธีกับเทวราจารย์ผู้ประกอบพิธี

โดยมีค่าวิชชาขั้นต่ำ ๑ บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

( โดยรายได้ทั้งหมดนำไปบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ )

 

ส่วนการประกอบพิธีกรรมส่วนบุคคล

เช่นการถวายอัคนีเครื่องหอม น้ำมันมหาสุคนธระ การเจิม การลงทองกษี ฯ

ผู้ศรัทธาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อของมงคลเอง

ตามแต่ความศรัทธาและความปรารถนาของตน

 

ตัวอย่างเช่น ผู้มาใหม่ที่ขอเข้าพบเทวราจารย์ที่ปรึกษา

จะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๑ บาท ( ค่าประกอบพิธีสวดบวงสรวงในปรัม ) เท่านั้น

 

หากพบเห็นการเรียกเก็บเงินหรือการขายของ ( นอกห้องอัคนี )

สามารถแจ้งได้ที่เทวราจารย์ทุกท่าน

หรือที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ห้องอัคนี และบ้านมังคลาเวชญามันตราทันที

เพื่อทางวัดพระศิวะเจ้าจะได้ดำเนินการจัดการต่อไป 

 

 

Visitors: 57,811