ขั้นตอนพิธีสำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นตอนการเริ่มตั้นสำหรับผู้ศรัทธาใหม่

 

สำหรับผู้ต้องการตรวจดวงชะตา

และเข้าปฏิบัติตามวิถีความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า

 

๑. ติดต่อขอรับใบดวงเพื่อลงทะเบียน ณ​ ส่วนประชาสัมพันธ์

และรอคิวเรียกเข้าพบเทวราจารย์ที่ปรึกษา

 

หลังจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ระหว่างรอเข้าพบเทวราจารย์ที่ปรึกษา

 

๒. เข้าสักการะองค์พระประธานแห่งวัดพระศิวะเจ้าภายในบริเวณมหาวิหาร

โดยมีเทวราจารย์ผู้ดูแลค่อยให้คำแนะนำ

(ทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ามหาวิหาร)

 

๓. นั่งสมาธิษฐานจิต ( นั่งสมาธิ ) โดยจะมีเทวราจารย์สวดบวงสรวง

เพื่อให้นั่งสมาธิษฐานจิตเป็นระยะ ( ทุกประมาณ ๑๕ นาที )

 

๔. เมื่อเทวราจารย์ที่ปรึกษาเรียกชื่อจึงเข้าพบ การเข้าพบเทวราจารย์ของวัดพระศิวะเจ้า

เป็นการเข้าพบเพื่อตรวจพื้นฐานดวงชะตา ดวงดาวที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิต

และสิ่งที่ควรแก้ไขในดวงชะตา เพื่อหาและวางแนวทางในการบูชาองค์เทพต่อไป

มิใช่การพยากรณ์หรือทำนายทายทักตามอย่างวิชาโหราศาสตร์อื่นๆ

 

๕. หลังจากเข้าพบเทวราจารย์ที่ปรึกษา ผู้ศรัทธาจะได้รับบทสวดประจำตัว

ให้นำบทสวดดังกล่าวมาติดต่อขอรับคิวประกอบพิธีสวดบวงสรวงบูชา ณ ห้องอัคนี

 

๖. เมื่อได้รับบัตรคิวจากห้องอัคนี ให้เดินมายังบริเวณปรัมพิธีภายในวัดพระศิวะเจ้า

จากนั้นจึงรอคิวเข้าประกอบพิธีต่อไป

 

๗. เมื่อเทวราจารย์ประจำปรัมพิธีเรียกจึงเข้าไปนั่งในปรัม

โดยนั่งประนมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเทวราจารย์

หลังเสร็จพิธีให้นำเงินใส่ขันบริจาคด้านหน้าตามแต่กำลังศรัทธา ( ขั้นต่ำ ๑ บาท )

เพื่อเป็นการบูชาครูและเพื่อไม่เป็นการติดค้างต่อกันระหว่างเทวราจารย์ผู้ทำพิธีกับผู้ขอประกอบพิธี

 

๘. เสร็จพิธี

 

สำหรับผู้ต้องการบวงสรวงบูชาทั่วไป

 

๑. เข้าสักการะองค์พระประธานในมหาวิหาร

โดยชำระล้างร่างกายให้สะอาด ล้างมือก่อนเข้าในมหาวิหาร

จากนั้นจึงเข้าสักการะองค์พระประธานตามคำแนะนำของเทวราจารย์ผู้ดูแล ณ​ บริเวณนั้น

 

๒. นั่งสมาธิษฐานจิต ( นั่งสมาธิ ) เพื่อถวายลมหายใจเป็นเทวศรัทธา

และขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนา

 

๓. เดินสักการะเทวรูปต่างๆภายในบริเวณวัด

โดยการใช้น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำบาสัค (น้ำปรุงบารมีองค์เทพตามความเชื่อวัดพระศิวะเจ้า)

สรงที่พระบาทของเทวรูปตามศรัทธา

 

วัดพระศิวะเจ้าเชื่อในเรื่องของเครื่องหอมและของมงคลอันเป็นทิพย์

ตามหลักวิชาเฉพาะในเรื่องของการปรุงเครื่องหอมและของมงคลให้เป็นทิพย์

จึงไม่นิยมสักการะเทวรูปด้วยพวงมาลัยหรือดอกไม้

เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะ ( สิ่งที่สามารถเน่าเสียได้ )

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องอัคนี

 

Visitors: 57,810