สถิตะยะพิธี

สถิตะยะพิธี

 

" สถิตะยะพิธี "  วิถีการปฏิบัติตามหนทางแห่งพระวิษณุนารายัณเจ้า

โดยการสถิตย์สิ่งมงคลต่างๆเข้าสู่สังขาร วิญญาณและดวงจิต 

เพื่อถวายแด่ผู้เป็นเจ้าพิธีกรรม

พิธีกรรม สถิตะยะพิธี ในวัดพระศิวะเจ้าได้แก่

 

- พิธีสร้างน้ำเทพมนตร์ชำระล้างคุณไสยและอัปมงคลในดวงชะตา

เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาในการชำระล้างสิ่งอัปมงคลและอกุศลสัญญาต่างๆในดวงชะตา

 

- พิธีสร้างน้ำเทพมนตร์บรรเทาโทษลดเคราะห์ในดวงชะตา

เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาในการลดเคราะห์บรรเทากรรมตามพื้นดวงชะตา

 

- พิธีสร้างน้ำเทพมนตร์ส่งเสริมยกดวงชะตา

เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาในการส่งเสริมสิริมงคลแก่ดวงชะตา

 

- พิธีลงทองกษีรีรัตน์ เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาในการเสริมเสน่ห์บารมีและโชคลาภ 

 

- พิธีเจิมผงวิชชามหาเวทย์ เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาในการทั้งปวงตามประสงค์

 

- การพรม,ซัด,อาบสถิตย์น้ำมนต์ต่างๆ

 

Visitors: 57,811