สังหาระพิธี

 

สังหาระพิธี

 

" สังหาระพิธี " วิถีการปฏิบัติตามหนทางแห่งพระมหาสดาศิวะสังกรผู้เป็นเจ้า

โดยการถวายสิ่งมงคลต่างๆ ด้วยการพลีผ่านเตามหาอัคนี

เพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า

พิธีกรรม สังหาระพิธี ในวัดพระศิวะเจ้าได้แก่ 

 

- การถวายอัคนีบูชา

 

- การเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมถวายอัคนีบูชา

 

- พิธีหัตถรักษ์ การรักษาและบรรเทาโรคกรรมหรือโรคจากอวิชชาทั้งหลาย

 

- พิธีหัตถปราบ การขจัดปัดเป่าขับไล่อัปมงคลคุณไสยต่างๆ 

 

การบูชาไฟ หรือ พิธีมหาอัคนีบูชา คือ การนำสิ่งของ อันมีค่าและเป็นมงคลทั้งหลาย

สังเวยต่อไฟเพื่อเป็นการบวงสรวงต่อองค์เทพตามคติความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า

โดยจะปฏิบัติเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวก็ได้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบวงสรวงขอพรต่อเทพเจ้า เพื่อขอพรให้กับตนเองในชาติภพนี้

เพื่อสะสมสิ่งต่างให้กับตนเองในชาติภพข้างหน้า

และเพื่อมอบสิ่งของต่างๆตามคติความเชื่อนั้น

ให้กับครอบครัว ญาติมิตร ผู้มีคุณ ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือล่วงลับไปแล้ว

 

ซึ่งพิธีมหาอัคนีบูชานี้เป็นพิธีเก่าแก่ เกิดขึ้นจาก พระมหาฤาษีภฤคุเจ้า

ผู้ทรงนำไฟมาสู่เผ่าพันธุ์มนุษยชาติ

โดยในคัมภีร์ ฤคเวช ได้กล่าวสรรเสริญ และเอ่ยนามท่านถึง ๒๓ ครั้ง

ว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการบูชาไฟ ( มหาอัคนีบูชา )

ซึ่งวัดพระศิวะเจ้า บูชา พระมหาฤาษีภฤคุเจ้า

ในฐานะ ๑ ใน ๑๒ บรมครู แห่งวัดพระศิวะเจ้า

จึงได้นำ การบูชาไฟ มาปรับประยุกต์เป็นพิธีกรรมเฉพาะตามแบบของวัดพระศิวะเจ้า

 

อันพิธีกรรมเหล่านี้ วัดพระศิวะเจ้าเชื่อว่าสามารถทำให้บุคคลที่ประกอบพิธีกรรมเหล่านี้

ด้วยเจตนาอันดีมีจิตแน่วแน่ตั้งมั่นและศรัทธาแล้ว

จะสามารถนำพาให้บุคคลนั้นๆประสพพบแต่สิ่งที่ดี มีความสุขกาย สบายใจ

พ้นจากเภทภัย และอันตรายทั้งหลาย

รวมถึงสามารถสำเร็จ สมหวังได้ในสิ่งที่ตนต้องการ

 

Visitors: 58,892