สรคะพิธี

สรคะพิธี

 

" สรคะพิธี " วิถีการปฏิบัติตามหนทางแห่งพระบิดามหาพรหมธาดาเจ้า

โดยการสวดบวงสรวงบูชา การทำสมาธิษฐานจิต ( นั่งสมาธิ )

การทำภาวนาจริยะวัฏ เพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า

พิธีกรรม สรคะพิธี ในวัดพระศิวะเจ้าได้แก่

 

- พิธีสมาธิษฐานจิต เป็นการนั่งสมาธิเปิดจิตเพื่อขอพร

ให้ได้รับพระเมตตาเสริมพลังแห่งดวงจิตให้เป็นมงคลและเป็นการฝึกฝน

ให้ดวงจิตแข็งแกร่งและมีพลัง

 

- พิธีสวดบรวงสรวงเทวานพเคราะห์

เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาในการลดเคราะห์บรรเทากรรม

และเสริมสิริมงคลแก่ดวงชะตา

 

- พิธีสวดดับทุกข์ในรัก

เพื่อขอพรให้ได้รับพระเมตตาให้บังเกิดความเข้มแข็งในจิตใจ

สามารถผ่านพ้นทุกข์ในใจได้

 

 

- การทำสมาธิในมหาวิหารเพื่อถวายแด่องค์พระเป็นเจ้า

 

- การประกอบพิธีภาวนาจริยาวัฏ

 

- การเข้าร่วมพิธีสวดสรรเสริญบูชาองค์เทพต่างๆ

 

 

 

 

 

 

Visitors: 58,888