วงแหวนแห่งไฟ

สัญลักษณ์ วงแหวนแห่งไฟ 

 

วงแหวนแห่งไฟ ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า

วงแหวน หมายถึง ปัญญา ความรู้และความเข้าใจ

ไฟ หมายถึง แสงสว่างและความสำเร็จ

 

ฉะนั้น วงแหวนแห่งไฟ จึงหมายถึง การนำปัญญาและความรู้ความเข้าใจมาใช้

จนเกิดความสำเร็จตามที่ตนปรารถนา

 

Visitors: 58,263