วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 

" วัดพระศิวะเจ้า " เป็นสถานที่ส่วนบุคคล เปิดสำหรับบุคคลภายนอกตามวันและเวลาที่กำหนด

 จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกและผู้ศรัทธา

ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจในวิชชาของวัดพระศิวะเจ้า

แลกเปลี่ยนในหนทางความคิด ปรัชญา และแนวทางในการดำรงชีวิต

อีกทั้งเพื่อการพักผ่อนและประกอบกิจกรรมตามความเชื่อ

อันไม่ขัดต่อหลักของกฎหมาย คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามของประเทศ

และยังเปิดกว้างสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจในศาสตร์ของวัดพระศิวะเจ้า

รวมถึงผู้ที่มีความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ สงสัย อยากรู้ ในศาสตร์หรือวิธีการต่างๆ

เพื่อที่จะสามารถแก้ไข ปรับพื้นดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น

หรือให้ได้รับความสุข ความสบายกายและใจ

โดยสามารถเข้ามานั่งคุยเพื่อขอคำปรึกษาจากเทวราจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

และสามารถขอเข้าร่วมพิธีกรรมตามความเชื่อในแบบวัดพระศิวะเจ้า

โดยใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ

 

Visitors: 57,811