ส่วนสมาชิกสัมพันธ์

ส่วนสมาชิกสัมพันธ์

 

ส่วนสมาชิกสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

 

๑. ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก

เช่น การรับสมัครสมาชิก การแจกจ่ายของมงคลงานพิธี ฯ

ให้แก่สมาชิกภายใน (ตันตริก) สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกทั่วไป

 

๒. ให้คำแนะนำและลงทะเบียนพิธีภาวนาจริยาวัฏ

 

๓. ประสานงานและจัดการงานพิธีต่างๆ

 

ส่วนสมาชิกสัมพันธ์ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดพระศิวะเจ้า

Visitors: 57,811