ติดต่อเรา

วัดพระศิวะเจ้า

Wat Prashivajao

 

เปิดให้แก่ผู้ทีมีใจรักและศรัทธาในองค์เทพ

และผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งวัดพระศิวะเจ้า

ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

( วันอาทิตย์ ปิดทำการ )

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการขอเข้าพบเพื่อรับคำปรึกษาต่างๆ

 

ตั้งอยู่ที่

๕๙ ซอย ประดิพัทธ์ ๒๑ (ใกล้แยกสะพานควาย)

แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๘ ๕๕๑๐ - ๔

 

แผนที่

 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม

Visitors: 57,810